Portfolio > Human Chain Acting as a Radio Antenna

Human Chain Acting as a Radio Antenna
Performance
Human Chain Acting as a Radio Antenna
Performance
2017

Recording the sound of the Aurora Borealis, Lofoten February 2017